Het doel & belanghebbende

Koop direct uw lot en ondersteun de onderstaande verenigingen voor het realiseren van het multifunctionele centrum in het hart van Oosterwolde.

Het doel & belanghebbende

Koop direct uw lot en ondersteun de onderstaande verenigingen voor het realiseren van het multifunctionele centrum in het hart van Oosterwolde.

GEZAMELIJK INITIATIEF

Het Hart van Oosterwolde is een gezamenlijk initiatief van dorpshuis De Heerdt, VSCO’61, stichting Dorpsbelang en stichting Sportvoorzieningen Oosterwolde. Met het Hart van Oosterwolde zorgen we voor een centralisatie van onze activiteiten en een centrale pleinfunctie. Alle voorzieningen die nu op diverse locaties in het dorp verdeeld zijn, komen straks samen. Om een toekomstbestendig dorp te blijven, zullen we als dorp onze krachten moeten bundelen. Het is daarom van belang dat we een plek creëren waar we elkaar kunnen versterken. Maar wellicht wel het belangrijkste: we creëren een ontmoetingsplaats, voor jong en oud, sportgericht of juist gericht op de culturele activiteiten. In het plan is rekening gehouden met het realiseren van woningbouw. Meerdere woningbouwinitiatieven staan inmiddels op de agenda in het dorp. Initiatieven die, mits er goed wordt samengewerkt, elkaar niet beconcurreren, maar juist versterken

BUITENACTIVITEITEN

Buitenactiviteiten Door de verplaatsing van De Heerdt nabij het sportpark en het creëren van een plein, ontstaan in de buitenruimte ook meer mogelijkheden. Straks kunnen tijdens activiteiten in De Heerdt of sportzaal ook buitenactiviteiten worden georganiseerd. Door de autoluwe omgeving is het mogelijk om veilig buitenactiviteiten te organiseren. Daarnaast is het mogelijk om activiteiten te organiseren zonder dat de verkeersveiligheid in het geding komt en helpen we de parkeerproblematiek te verkleinen.

Het doel:

Wij zijn actief bezig om in Oosterwolde, waar zo’n 2000 inwoners wonen, de beste woon- en leefomstandigheden voor onze bewoners te creëren. Wij kennen een actief verenigingsleven, voor iedereen is er wel iets te doen. De bevolkingssamenstelling is relatief jong en dat houdt ons dorp bruisend.

Ons plan:

Het hart van Oosterwolde betekent dat er een nieuw multifunctioneel centrum wordt gebouwd. Zo komt er een nieuwe sporthal met nieuwe kleed- en doucheruimte voor de aanliggende voetbalvereniging VSCO, een dorpsgemeenschapshuis en onder andere  speelgelegenheid voor kinderen.

Het plan omvat tal van aanpassingen in het dorp maar waar het echt om gaat is om Oosterwolde een echt hart te geven (voor een uitvoerige projectbeschrijving verwijzen we u graag naar: www.hartvanoosterwolde.nl.)

Gelukkig hebben de gemeente Oldebroek en de provincie Gelderland een financiële tegemoetkoming toegezegd maar we zijn er nog niet.

Door het organiseren van deze Loterij: Win een huis voor het Hart, hopen we dat we ons plan kunnen uitvoeren en met een beetje geluk kunnen we u ook blij maken.

Koop een lot en steun ons doel.

WINNEN DOEN WE SAMEN!

Win een huis voor het hart van Oosterwolde.
Hiermee ondersteunt u direct het goede doel.

Stg. Hart van Oosterwolde

Vloeddijk 57 B05
8261 GD Kampen

Info@wineenhuisvoorhethart.nl

06 23 22 47 42

Vergunningnummer:

13776

Uitgegeven door: Kansspelautoriteit

Win een huis

Copyright © 2020 Ego Media & Rshot alle rechten voorbehouden.

ALGEMENE VOORWAARDE

Algemene Voorwaarden
contact-section

WINNEN DOEN WE SAMEN!

Win een huis voor het hart van Oosterwolde.
Hiermee ondersteunt u direct het goede doel.

Stg. Hart van Oosterwolde

Vloeddijk 57 B05
8261 GD Kampen

Info@wineenhuisvoorhethart.nl

06 23 22 47 42

Vergunningnummer:

13776

Uitgegeven door: Kansspelautoriteit

Win een huis

Copyright © 2020 Ego Media & Rshot alle rechten voorbehouden.

ALGEMENE VOORWAARDE

Algemene Voorwaarden