Win een huis voor het hart.

 

Privacy statement.

 

Stichting Hart van Oosterwolde (hierna te noemen als stichting) bekend onder KVK nummer: 77128583. Bezoekadres: Vloeddijk 57 BO5, 8261GD Kampen.

verwerkt de  persoonsgegevens van kopers van de loten. De stichting zet een deelnemersadministratie op om  kopers van de loten te registreren  om uiteindelijk  via trekkingen(0nder toezicht van Notarieel van de Laan uit Oldebroek) te organiseren.

 

In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken.

Via de webshop van Www.Wineenhuisvoorhethart.nl , worden privacygevoelige persoonlijke gegevens verwerkt. Deze verwerking staat onder toezicht van een registeraccountant. De stichting vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens heel belangrijk. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij de verwerking houden we ons aan de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

deze wet is ingegaan op 25 mei 2018.

Dat betekent dat wij:

  • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, dat doen we via deze privacyverklaring.
  • De persoonsgegevens beperken tot degene die meewerken aan de legitieme doeleinden van de Stichting.
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aanbieden, te corrigeren of uit de deelnemersadministratie te nemen.

 

Wij leggen uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en  met welk doel wij dit doen.

 

Functionaris Gegevensbescherming.

In het kader van de wet AVG melden wij dat de stichting geen functionaris gegevensbescherming heeft, Wij helpen u graag verder als u vragen heeft, daarvoor kunt u contact opnemen met

Contact@wineenhuisvoorhethart.nl

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens.

Door middel van onze website verzamelen we alle persoonsgegevens  ingegeven via de website vermelde e-mail adres en door de bezoeker ingegeven informatie in de volgende velden van het contactformulier.

-E-mailadres.

-Naam en achternaam.

-Postcode en straat en huisnummer.

-Telefoonnummer.

-Mogelijk door u achtergelaten opmerkingen aan de stichting.

 

Verwerking van de door u beschikbare persoonsgegevens.

De stichting verwerkt persoonsgegevens voor het volgende, te weten:

1.Administratie: in onze administratie houden we alle deelnemers bij van het Wineenhuisvoorhethart doormiddel van een deelnemersadministratie.

Wij houden contactdetails bij om u te kunnen bereiken.

De stichting geeft geen persoonsgegevens  door aan derde partijen.

2.Marketing en Werving: Voor mogelijke stichtingscampagnes verwerken wij persoonsgegevens om u op de hoogte te houden over de voortgang cq ontwikkeling van de eenmalige loterij Wineenhuisvoorhethart.

3.De stichting zet sociale media in om de loterij onder de aandacht te brengen van potentiele deelnemers.

 

Cookiesbeleid. 

De stichting zal gebruik maken van functionele, analytische en tracking cookies. U zult altijd worden gevraagd deze wel of niet te accepteren. Deze cookies maken onze website, Wineenhuisvoorhethart,  sneller, functioneler en vindbaarder.

 

Uw rechten.

  • Informatie en inzage: U kunt altijd inzage krijgen op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken in onze administratie
  • Rectificatie: Mochten wij uw persoonsgegevens onjuist hebben vastgelegd dan zullen wij dit aanpassen.
  • Bezwaar: Voor de foutieve verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ten alle tijden een bezwaar bij de Stichting indienen. De gegevens zullen worden verwijderd of gecorrigeerd.
  • Klacht indienen bij AP: indien u van mening bent dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving. Dan horen wij dat graag. U kan zonodig ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

 

 

 

WINNEN DOEN WE SAMEN!

Win een huis voor het hart van Oosterwolde.
Hiermee ondersteund u direct het goede doel.

Stg. Hart van Oosterwolde

Vloeddijk 57 B05
8261 GD Kampen

Info@wineenhuisvoorhethart.nl

06 23 22 47 42

Vergunningnummer:

13776

Uitgegeven door: Kansspelautoriteit

Win een huis

Copyright © 2020 Ego Media & Rshot alle rechten voorbehouden.

ALGEMENE VOORWAARDE

Algemene Voorwaarden
contact-section

WINNEN DOEN WE SAMEN!

Win een huis voor het hart van Oosterwolde.
Hiermee ondersteund u direct het goede doel.

Stg. Hart van Oosterwolde

Vloeddijk 57 B05
8261 GD Kampen

Info@wineenhuisvoorhethart.nl

06 23 22 47 42

Vergunningnummer:

13776

Uitgegeven door: Kansspelautoriteit

Win een huis

Copyright © 2020 Ego Media & Rshot alle rechten voorbehouden.

ALGEMENE VOORWAARDE

Algemene Voorwaarden